Pirkimo sąlygos

1. Bendrosios nuostatos

 

Šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Vitkom parduotuvės Pardavėjui (toliau – Pardavėjas) privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.

1.2. Pirkėju šiose Taisyklėse laikomas asmuo, užsiregistravęs ir perkantis elektroninėje parduotuvėje. Elektroninėje parduotuvėje pirkti gali:
1.2.1. veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra   apribotas teismo tvarka;
1.2.2. nepilnametis nuo 14 (keturiolikos)  iki 18 (aštuoniolikos)  metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
1.2.3. juridinis asmuo.
1.3. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.
1.4. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias
Taisykles. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
1.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

2. Pirkėjo duomenų informacija

 

2.1. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad  jo nurodytu el. pašto adresu bus siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
2.2. Pirkėjas taip pat privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
2.3. Užsiregistruodamas Pirkėjas kartu suteikia Pardavėjui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šiose Taisyklėse numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia registruodamasis ir lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

3. Pirkėjo teisės

 

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Vitkom vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
3.3. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.

 

4. Pirkėjo pareigos

 

4.1. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

4.2. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

4.4. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos Pardavėjui gavus užsakymą, o pirkimo-pardavimo sutartis imama vykdyti tada kai:

4.4.1. Pirkėjui pasirinkus mokėjimo būdą išankstiniu banko pavedimu įplaukus lėšoms už Pirkėjo pasirinktas prekes. Jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą. Per šį terminą negavęs apmokėjimo, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties.

4.4.2. Iškart Pirkėjui pasirinkus atsiskaitymą pristatymo metu.

4.5. Pirkėjas privalo laikytis kitų Sąlygose bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

5. Pardavėjo teisės

 

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5.2. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, iš anksto apie tai neinformavęs Pirkėjo.

5.3. Pardavėjas turi kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

6. Pardavėjo pareigos

 

6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

6.2. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.

6.3. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui patiekti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.

 

7. Prekių pristatymas

 

7.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą

7.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
7.3. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
7.4. Prekės klientui pristatomos vienu iš šių būdu:
> per pašto skyrius (ne visos prekės siunčiamos registruota siunta);

> per Omniva siuntų savitarnos terminalus.
7.5. Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų grąžinti pinigus už prekę, tačiau nepadengiant grąžinimo išlaidų. Prekei netikus ar norint ją grąžinti pašto išlaidas apmoka Pirkėjas.
7.6. Pirkėjas sutikdamas su Taisyklėmis sutinka, kad jo siuntiniai gali ateiti ne vienu, jei prekės yra užsakomos iš skirtingų tiekėjų, jos nesuformuojamos į vieną- bendrą siuntinį.
7.7. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių.

7.8. Prekių Informacija.Mes ypač stengiamės Jums kuo smulkiau aprašyti ir atvaizduoti prekes mūsų elektroninėje parduotuvėje. Tačiau kokią prekės spalvą matote priklauso nuo jūsų monitoriaus Mes negalime garantuoti, kad Jūsų monitorius tiksliai atspindės Jūsų įsigyjamos prekės spalvą, taigi prekės spalva gali būti ryškesnė ar blankesnė. Visi dydžiai ir matavimai yra apytiksliai, tačiau mes dedame visas pastangas užtikrinti, kad jie būtų kuo tikslesni. Visi drabužiai mūsų elektroninėje parduotuvėje yra tradicinio Europinio sukirpimo, kuris yra labiau priglundantis ir prisitaikantis prie formos. Mes imamės visų galimų priemonių užtikrinti, kad visi duomenys, aprašymai, prekių kainos, suvestos į Shmutke.eu elektroninę parduotuvę yra teisingi. Mes pasiliekame teisę atsisakyti vykdyti užsakymą, jei produkto informacija buvo neteisingai suvesta, įskaitant kainas ir akcijas. Kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo. Visos prekės yra su PVM. Prekių kiekis priklauso nuo sandėlio likučių kiekio. Kadangi yra uždelsimas tarp laiko kai Jūs užsakote prekę ir kai mes priimame jūsų užsakymą, sandėlio likutis atitinkamai prekei per tą laiką gali pasikeisti. Jeigu prekės likutis, kurį Jūs užsakėte išnyksta iš sandėlio prieš tai, kai mes priėmėme Jūsų užsakymą, tokiu atveju mes Jums iškarto pranešime ir grąžinsime pinigus. Mes nuolat atnaujiname elektroninę parduotuvę ir stengiamės pateikti tik kokybiškas paslaugas.

 

8. Prekių grąžinimas

 

8.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis taisyklėmis.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę(-es), pirkėjas pirmiausia privalo informuoti Pardavėją. Pardavėjui pareikalavus jis privalo atsiųsti gautos prekės nuotraukas bei pateikti detalų

neatitikimo aprašymą. Pirkėjui atsisakius, tai padaryti Pardavėjas gali atsisakyti prekės grąžinimo.
8.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
8.3.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.3.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
8.3.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.;
8.3.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;
8.3.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo  išduotas);
8.3.6. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų;
8.4. Už grąžinamą prekę bet kokiu atveju pašto išlaidas padengia Pirkėjas.
8.5. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti sutarties, kai yra pristatomos bet kurios iš šių prekių:
8.5.1. pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių;
8.5.2. supakuotos prekės, kurios nebetinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių, jei buvo išpakuotos jas pristačius;
8.5.3 apatinio trikotažo (išskyrus tuos atvejus, kai Pirkėjas susitaria su Pardavėju);
8.5.4. maudymosi kostiumėlio.
8.7. Pinigai grąžinami tik Pirkėjui išsiuntus prekes nurodytu adresu ir atsiuntus prekės išsiuntimo įrodymą.

 

9. Atsakomybė

 

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus prisiregistravus prie interneto parduotuvės Ornateses .
9.3. Pirkėjas atsako už savo registracijos duomenų saugumą. Jei registracijos duomenis naudoja trečiasis asmuo, jis bus laikomas Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo
įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis (nors tokia galimybė jam buvo suteikta).
9.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.

Pirkdamas Pirkėjas sutinka su visomis parašytomis Taisyklėmis.